Nieuws

AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet (AVG) van toepassing.
Vanaf dan gelden dezelfde privacy-regels voor heel Europa.
De Nederlandse Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) komt dan te vervallen en er gaan nieuwe regels gelden voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens. 

Lees meer

Sociale jaarverslagen 2016

Bijgaand treft u de sociale jaarverslagen aan van de PIW Groep en haar gelieerde stichtingen.
De stijl van deze jaarverslagen is anders dan u van ons gewend bent.
Naast het cijfermatige overzicht van een aantal personeelsgegevens, worden de vier thema’s
Gezond- Bevlogen & Betrokken - Veilige omgeving en Deskundigheid & Kansen bieden uitgelicht.

Per thema wordt inzicht gegeven in de voornemens zoals onze organisaties zich deze hadden voorgenomen voor 2016.
Logisch daaropvolgend wordt u inzage verschaft in de stand van zaken per eind 2016.
Waarna we u alvast meenemen in de doorkijk naar de voornemens voor 2017.

Lees meer

Stakeholderanalyse door klantenberaad

De PIW-groep heeft een wettelijke verplichting om de inspraak van haar cliënten te waarborgen en de verplichting  om een ouderraad in te stellen voor ouders van kinderopvang. Daarom is drie jaar geleden het Klantenberaad in het leven geroepen. Het klantenberaad vertegenwoordigt de cliënten bij het adviseren over beleidswijzigingen.

Lees meer

Nieuwe editie Indruk: Sociaal Werk - preventie door presentie

juli 2015  -  In deze Indruk blikken we terug op 2014, maar met oog voor de toekomst.
Wat die toekomst betreft daagt columnist Wim Klei ons uit lef te tonen: in een tijd van toenemende wijkgerichtheid laten sociaal werkers zien dat ze in wijken thuis zijn als geen ander. ‘Laat zien dat de inzet sociaal en financieel meer oplevert dan die kost, en dat het minder kost dan het alternatief: niets doen.’

Lees meer

Partners in Welzijn en MEE werken samen

'Samen meer dan de som der delen!' is het motto van een intentieverklaring van Partners in Welzijn en MEE Zuid-Limburg. De beide organisaties gaan nauwer samenwerken op het gebied van cliëntondersteuning.  

Lees meer

Jongste editie Indruk: Partnerschap werkt samen met gemeenten

mei 2014  -  Zo’n veertig zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Limburg werken samen om de transformatie van het sociale domein gemeenschappelijk tegemoet te treden.

Lees meer

Indruk 2014 - 1: 'Sociaal Werk doe je met Sociaal Werkers!'

Indruk 14-1 cover
juli 2014  -  Titel van de jongste editie van de Indruk is 'Sociaal Werk doe je met Sociaal Werkers!' Onder dit motto is brancheorganisatie MOgroep een campagne gestart aan de vooravond van grote veranderingen in het sociale domein. 

Lees meer

Overname activiteiten Tovertuin in Sittard-Geleen door Stichting Spelenderwijs

Spelenderwijs petje lowres 2
juni 2014  -  Stichting Spelenderwijs neemt per direct de activiteiten van de Tovertuin in Sittard-Geleen over.

De overname omvat de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang (BSO) van vier locaties in Geleen en één locatie in Einighausen. In totaal gaat het om 170 plaatsen.De kinderen en hun ouders zullen weinig merken van de overname. 

Lees meer

Indruk 2013 - 3: Samenkracht

thumb Indruk 13 3 cover
juli 2013 - In de vorige editie van Indruk stonden bevlogen professionals centraal. Deze keer gaat het over bevlogen vrijwilligers. In belangrijke delen van ons werk kunnen die twee niet zonder elkaar. 

Lees meer